Δημοτικό Σχολείο Αράχωβας

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Αγαπητοί Γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι οι γονείς με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 3.000? τα παιδιά των οποίων φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαιδευση και είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., δικαιούνται εισοδηματική ενίσχυση 300?. Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και δικαιολογητικά.