Δημοτικό Σχολείο Αράχωβας

Νέα-Ανακοινώσεις

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για απογευματινό φροντιστηριακό τμήμα γονέων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να δημιουργηθεί στο Σχολείο μας φροντιστηριακό απογευματινό τμήμα για τους αλλοδαπούς ενήλικες γονείς των μαθητών στο Γλωσσικό Μάθημα, ώστε να διευκολυνθούν στην επικοινωνία τους με τα παιδιά τους και το Σχολείο.
Ακολουθεί η Δήλωση Συμμετοχής

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υπογραφόμενος.............................................................................................
γονέας του/της μαθητή/τριας......................................................................
της ............τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αράχωβας δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στο Φροντιστηριακό Τμήμα ενηλίκων αλλοδαπών στο γλωσσικό μάθημα.

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ