Δημοτικό Σχολείο Αράχωβας

Νέα-Ανακοινώσεις

Εγγραφές Α΄Δημοτικού

  • ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εγγραφής των παιδιών στην Α? Τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το Σχολικό έτος 2015-2016
  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών στην Α? τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
  1. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή. (ΝΕΟ)
  • Επιπλέον για τους αλλοδαπούς μαθητές-τριες χρειάζεται:
  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρωτότυπο και επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.
  2. Διαβατήριο.
  • ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
  •