Δημοτικό Σχολείο Αράχωβας

Νέα-Ανακοινώσεις

Υλικό της ΑΕΕ για την Δημοτική Εκπαίδευση.

Δείτε το υλικό της αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου για την Δημοτική Εκπαίδευση:

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δημοτική Εκπαίδευση/Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα - Βασικό Πλαίσιο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δημοτική Εκπαίδευση/Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα - Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διαδικασία Αξιολόγησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δημοτική Εκπαίδευση/Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα - Μεθοδολογία και Εργαλεία Διερεύνησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δημοτική Εκπαίδευση/Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα - Σχέδια Δράσης: Πλαίσιο ανάπτυξης και παραδείγματα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δημοτική Εκπαίδευση/Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα - Σχέδια Εκθέσεων