Δημοτικό Σχολείο Αράχωβας

Πανηγυράκι γίνεται ψηλά στον Άι- Γιώργη...

Τα απίθανα τεταρτάκια

συμμετείχαν με σεβασμό, ενθουσιασμό και αγάπη στο πανηγύρι του προστάτη της Αράχωβας

Α γ ί ο υ  Γ ε ω ρ γ ί ο υ .

 

 

(...και του χρόνου να είμαστε καλά να ξαναγιορτάσουμε!!!)